Dit jaar wordt voor het eerst de Jong Ambtenaren Netwerk award uitgedeeld! FUTUR zou niet bestaan zonder de jonge ambtenaren netwerken (JAN's) die bij ons aangesloten zijn. Om deze netwerken nog eens extra in het zonnetje te zetten, kiezen we dit jaar hét jonge ambtenaren netwerk dat zich afgelopen jaar volop heeft ingezet voor haar leden leden. Ook hier is het thema: "Jong én Ervaren”.

Maar wat bedoelen we nou met Jong én Ervaren? Er wordt vaak gedacht dat jonge ambtenaren niet ervaren genoeg zijn om eigen beslissingen te nemen, of beleid zelfstandig te kunnen schrijven. Maar hier is FUTUR het niet mee eens! Iedereen die al op jonge leeftijd een bijbaan gehad heeft, zich via vrijwilligerswerk heeft ingezet voor de maatschappij, actief is geweest bij een vereniging heeft ervaring opgebouwd! Daarnaast kunnen jonge ambtenaren (tot 36 jaar) er al heel wat mooie jaren aan ervaring bij de overheid op hebben zitten! Óok kijken jonge ambtenaar geheel anders aan tegen de uitdagingen van de toekomst, dan iemand die er al jaren werkt. De ervaring van FUTUR is dat dit tot mooie inzichten leidt!

De drie finalisten zijn: Jong Defensie, Jong Ambtenaren Zeeland (JAZ) en JAN Amsterdam (Jonge Ambtenaren Netwerk Amsterdam)

De Finalisten


JAN. Amsterdam (Jonge Ambtenaren Netwerk Amsterdam)

In de tijd dat Job Cohen burgemeester van Amsterdam was, is het Jonge Ambtenaren Netwerk van de gemeente Amsterdam (hierna: Jan.) opgericht door een groepje energieke jonge ambtenaren die wilden opkomen voor de belangen van de jongeren uit onze mooie organisatie. Drie burgemeesters, ruim veertig bestuursleden en vijftien jaar later is Jan. groter en actiever dan ooit tevoren.

Het Jan. bestuur vindt het van belang de jonge ambtenaar een stem te geven, te steunen, te begeleiden, te motiveren en in zijn kracht te zetten. Tijdens het afgelopen Coronajaar heeft de Jonge ambtenaar het zwaarder gehad dan voorgaande jaren. Er is gemis aan verbinding, medewerkers voelen zich minder gezien en het opbouwen van een netwerk op afstand is op zijn minst uitdagend te noemen. De pijlers waar Jan. zich op richt zijn dan ook verbinden, netwerken en positioneren. Dit doen wij aan de hand van verschillende activiteiten.


Jong Defensie

Elke dag wakker worden middenin de oorlog, uit angst niet je huis willen verlaten en niet meer je mening mogen geven. Vaak weet je pas wat je mist in je leven, als het er niet meer is. Vrede, vrijheid en veiligheid zijn cruciale begrippen die we langzamerhand als vanzelfsprekend ervaren. Maar het echte verhaal is dat deze waarden elke dag weer worden beschermd door hardwerkende militairen en burgers die niets liever doen dan zich inzetten voor een ander. Kameraadschap en bescherming is de rode draad van onze organisatie en zit in het DNA van elke medewerker van Defensie. Ondanks dat we dit gemeen hebben, verschillen alle 60.000 medewerkers ook van elkaar. Als een van de grootste werkgevers van Nederland is het een uitdaging om mensen met dezelfde passie met elkaar te blijven verbinden. En dat is het beginpunt van Jong Defensie.


Jonge Ambtenaren Zeeland (JAZ)

Wij zijn Jonge Ambtenaren Zeeland, kortgezegd JAZ. Het netwerk voor en door jonge ambtenaren in Zeeland!

Met JAZ verbinden we Zeeuwse jonge ambtenaren, we stimuleren persoonlijke ontwikkeling en we faciliteren ruimte om kennis met elkaar te delen. We vinden het leuk om werken bij een Zeeuwse overheid te promoten en hopen daarmee een steentje bij te dragen aan het verminderen van uitstroom van jong talent. Om bij te dragen aan het bereiken van deze doelen organiseren we door het jaar heen verschillende activiteiten!


Kandidaten